Một số đơn hàng xuất khẩu tôm sú size 6/8 của Việt Nam ngày 18/12-19/12

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Một số đơn hàng xuất khẩu tôm sú size 6/8 của Việt Nam ngày 18/12-19/12

Một số đơn hàng xuất khẩu tôm sú size 6/8 của Việt Nam ngày 18/12-19/12

Ngày

Tên hàng

Thị trường

Cửa khẩu

ĐK GH

PTTT

Lượng, tấn

Đơn giá, $/mt

19/12/2017

Tôm sú tươi nguyên con đông lạnh

China

CK BAC PHONG SINH

DAF

TTR

1.14

    10,944

19/12/2017

Tôm sú tươi nguyên con đông lạnh

China

CK BAC PHONG SINH

DAF

TTR

1.52

     8,884

18/12/2017

Tôm sú HLSO.IQF tươi đông lạnh

Switzerland

HO CHI MINH

FOB

TTR

0.25

    23,750

18/12/2017

Tôm sú PD.IQF tươi đông lạnh

Switzerland

HO CHI MINH

FOB

TTR

0.5

    25,300

18/12/2017

Tôm Sú nguyên con đông lạnh

China

CK BAC PHONG SINH

DAF

TTR

2.29

    10,839

18/12/2017

Tôm Sú nguyên con đông lạnh

China

CK BAC PHONG SINH

DAF

TTR

2.12

    10,944

18/12/2017

Tôm Sú nguyên con đông lạnh

China

CK BAC PHONG SINH

DAF

TTR

2.17

    10,194

 

Nguồn: Số liệu TCHQ

Tin tham khảo