Một số đơn hàng xuất khẩu tôm sú size 6/8 của Việt Nam ngày 18/1-23/1

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Một số đơn hàng xuất khẩu tôm sú size 6/8 của Việt Nam ngày 18/1-23/1

Một số đơn hàng xuất khẩu tôm sú size 6/8 của Việt Nam ngày 18/01-23/01

Ngày

Tên hàng

Thị trường

Cửa khẩu

ĐK GH

PTTT

Lượng, tấn

Đơn giá, $/mt

23/01/2018

Tôm sú HLSO xẻ lưng (EZP) tươi đông lạnh

Switzerland

CANG ICD PHUOCLONG 3

FOB

TTR

1.9

    21,950

23/01/2018

Tôm sú HOSO tươi đông lạnh

Switzerland

CANG ICD PHUOCLONG 3

FOB

TTR

0.62

    21,850

20/01/2018

Tôm sú lột vỏ bỏ đầu chừa đuôi đông lạnh

Japan

TANCANG CAIMEP TVAI

CPT

LC

0.57

    21,143

19/01/2018

Tôm sú nguyên con tươi đông lạnh

China

CK MONG CAI

DAF

TTR

1.71

    10,029

19/01/2018

Tôm sú nguyên con tươi đông lạnh

HongKong

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

LC

0.1

    20,000

18/01/2018

Tôm sú tươi nguyên con đông lạnh

China

CK BAC PHONG SINH

DAF

TTR

2.28

    11,560

18/01/2018

Tôm sú tươi nguyên con đông lạnh

China

CK BAC PHONG SINH

DAF

TTR

0.55

    11,253

18/01/2018

Tôm sú tươi đông lạnh

USA

CANG VICT

C&F

TTR

0.29

    32,078

 

Nguồn: Số liệu TCHQ

Tin tham khảo