Một số đơn hàng xuất khẩu tôm sú size 6/8 của Việt Nam ngày 17/9-19/9

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Một số đơn hàng xuất khẩu tôm sú size 6/8 của Việt Nam ngày 17/9-19/9

Một số đơn hàng xuất khẩu tôm sú size 6/8 của Việt Nam ngày 17/09-19/09

Ngày

Tên hàng

Thị trường

Cửa khẩu

ĐK GH

PTTT

Lượng, tấn

Đơn giá, $/mt

19/09/2017

Tôm sú tươi nguyên con đông lạnh

China

CK  TA LUNG

DAF

TTR

1.14

    11,107

19/09/2017

Tôm sú tươi nguyên con đông lạnh

China

CK TA LUNG

DAF

TTR

1.3

    11,411

19/09/2017

Tôm sú nguyên con tươi đông lạnh

HongKong

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

LC

0.2

    21,500

18/09/2017

Tôm sú HOSO tươi đông lạnh

China

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

TTR

1.32

    10,400

18/09/2017

Tôm sú tươi nguyên con đông lạnh

China

CK BAC PHONG SINH

DAF

TTR

1.08

     8,881

18/09/2017

Tôm sú tươi nguyên con đông lạnh

China

CK BAC PHONG SINH

DAF

TTR

1.75

     9,167

17/09/2017

Tôm Sú nguyên con tươi đông lạnh

China

CK BAC PHONG SINH

DAF

TTR

4.09

    10,741

 

Nguồn: Số liệu TCHQ

Tin tham khảo