Một số đơn hàng xuất khẩu tôm sú size 6/8 của Việt Nam ngày 17/6-20/6

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Một số đơn hàng xuất khẩu tôm sú size 6/8 của Việt Nam ngày 17/6-20/6

Một số đơn hàng xuất khẩu tôm sú size 6/8 của Việt Nam ngày 17/06-20/06

Ngày

Tên hàng

Thị trường

Cửa khẩu

ĐK GH

PTTT

Lượng, tấn

Đơn giá, $/mt

20/06/2017

Tôm sú tươi nguyên con đông lạnh

China

CK BAC PHONG SINH

DAF

TTR

2.01

    11,438

20/06/2017

Tôm sú tươi nguyên con đông lạnh

China

CK BAC PHONG SINH

DAF

TTR

0.62

    10,998

19/06/2017

Tôm sú tươi nguyên con đông lạnh

China

CK BAC PHONG SINH

DAF

TTR

2.05

     7,988

17/06/2017

Tôm sú HOSO tươi đông lạnh

France

CANG CAT LAI (HCM)

CIF

TTR

0.1

    16,000

17/06/2017

Tôm sú HOSO tươi đông lạnh

Netherlands

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

LC

0.1

    15,300

17/06/2017

Tôm sú HOSO tươi đông lạnh

Netherlands

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

LC

2.51

    14,000

17/06/2017

Tôm sú tươi nguyên con đông lạnh

China

CK BAC PHONG SINH

DAF

TTR

0.09

    10,413

17/06/2017

Tôm sú nguyên con tươi đông lạnh

China

CK BAC PHONG SINH

DAF

TTR

0.20

    11,293

 

Nguồn: Số liệu TCHQ

Tin tham khảo