Một số đơn hàng xuất khẩu tôm sú size 6/8 của Việt Nam ngày 17/4-18/4

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Một số đơn hàng xuất khẩu tôm sú size 6/8 của Việt Nam ngày 17/4-18/4

Một số đơn hàng xuất khẩu tôm sú size 6/8 của Việt Nam ngày 17/04-18/04

Ngày

Tên hàng

Thị trường

Cửa khẩu

ĐK GH

PTTT

Lượng, tấn

Đơn giá, $/mt

18/04/2017

Tôm sú HOSO tươi đông lạnh

Singapore

CANG CAT LAI (HCM)

C&F

LC

0.3

    16,750

18/04/2017

Tôm sú đông lạnh

France

CANG ICD PHUOCLONG 3

CFR

LC

0.7

    15,450

17/04/2017

Tôm sú tươi nguyên con đông lạnh

China

CK BAC PHONG SINH

DAF

TTR

0.26

     9,629

17/04/2017

Tôm sú tươi nguyên con đông lạnh

China

CK BAC PHONG SINH

DAF

TTR

1.9

     9,320

17/04/2017

Tôm sú HOSO tươi đông lạnh

United Kingdom

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

DP

3.5

    16,100

17/04/2017

Tôm sú tươi nguyên con đông lạnh

China

CK BAC PHONG SINH

DAF

TTR

0.19

     9,850

17/04/2017

Tôm sú tươi nguyên con đông lạnh

China

CK BAC PHONG SINH

DAF

TTR

2.01

    11,011

17/04/2017

Tôm sú tươi nguyên con đông lạnh

China

CK BAC PHONG SINH

DAF

TTR

1.14

    10,576

 

Nguồn: Số liệu TCHQ

Tin tham khảo