Một số đơn hàng xuất khẩu tôm sú size 6/8 của Việt Nam ngày 17/3-20/3

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Một số đơn hàng xuất khẩu tôm sú size 6/8 của Việt Nam ngày 17/3-20/3

Một số đơn hàng xuất khẩu tôm sú size 6/8 của Việt Nam ngày 17/03-20/03

Ngày

Tên hàng

Thị trường

Cửa khẩu

ĐK GH

PTTT

Lượng, tấn

Đơn giá, $/mt

20/03/2017

Tôm sú bỏ đầu (HLSO) tươi đông lạnh

Canada

ICD TRANSIMEX SG

C&F

LC

0.44

    25,881

20/03/2017

Tôm sú bỏ đầu, xẻ lưng (HLSO EZP) tươi đông lạnh

Canada

ICD TRANSIMEX SG

C&F

LC

0.16

    26,322

20/03/2017

Tôm sú tươi nguyên con đông lạnh

China

CK BAC PHONG SINH

DAF

TTR

2.75

    11,707

20/03/2017

Tôm sú tươi nguyên con đông lạnh

China

CK BAC PHONG SINH

DAF

TTR

1.20

    11,257

19/03/2017

Tôm sú tươi nguyên con đông lạnh

China

CK TA LUNG

DAF

TTR

2.77

    10,790

18/03/2017

Tôm sú tươi đông lạnh

Canada

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

TTR

0.03

    28,706

18/03/2017

Tôm sú tươi nguyên con đông lạnh

China

CK BAC PHONG SINH

DAF

TTR

3.22

    11,689

17/03/2017

Tôm sú nguyên con tươi đông lạnh

China

CK BAC PHONG SINH

DAF

TTR

0.23

    11,089

 

Nguồn: Số liệu TCHQ

Tin tham khảo