Một số đơn hàng xuất khẩu tôm sú size 6/8 của Việt Nam ngày 17/2-21/2

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Một số đơn hàng xuất khẩu tôm sú size 6/8 của Việt Nam ngày 17/2-21/2

Một số đơn hàng xuất khẩu tôm sú size 6/8 của Việt Nam ngày 17/02-21/02

Ngày

Tên hàng

Thị trường

Cửa khẩu

ĐK GH

PTTT

Lượng, tấn

Đơn giá, $/mt

21/02/2017

Tôm sú tươi nguyên con đông lạnh

China

CK BAC PHONG SINH

DAF

TTR

0.25

    13,857

21/02/2017

Tôm sú tươi nguyên con đông lạnh

China

CK BAC PHONG SINH

DAF

TTR

0.11

    13,405

20/02/2017

Tôm sú xẻ lưng tươi đông lạnh

Austria

CANG CAT LAI (HCM)

C&F

DP

0.42

    22,500

20/02/2017

Tôm sú lột vỏ bỏ đầu bỏ đuôi đông lạnh

Switzerland

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

TTR

0.31

    26,400

19/02/2017

Tôm sú tươi nguyên con đông lạnh

China

CK BAC PHONG SINH

DAF

TTR

0.36

    11,243

19/02/2017

Tôm sú tươi nguyên con đông lạnh

China

CK BAC PHONG SINH

DAF

TTR

2.66

    11,694

18/02/2017

Tôm sú tươi đông lạnh XK

Switzerland

CT KV M.NAM SOTRANS

FOB

TTR

0.48

    19,000

17/02/2017

Tôm sú tươi đông lạnh

France

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

LC

1

    16,250

 

Nguồn: Số liệu TCHQ

Tin tham khảo