Một số đơn hàng xuất khẩu tôm sú size 6/8 của Việt Nam ngày 16/11-21/11

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Một số đơn hàng xuất khẩu tôm sú size 6/8 của Việt Nam ngày 16/11-21/11

Một số đơn hàng xuất khẩu tôm sú size 6/8 của Việt Nam ngày 16/11-21/11

Ngày

Tên hàng

Thị trường

Cửa khẩu

ĐK GH

PTTT

Lượng, tấn

Đơn giá, $/mt

21/11/2017

Tôm sú tươi nguyên con đông lạnh

China

CK BAC PHONG SINH

DAF

TTR

1.4

     8,732

21/11/2017

Tôm sú lột vỏ bỏ đầu chừa đuôi đông lạnh

Japan

CANG CAT LAI (HCM)

CPT

LC

1.31

    22,257

20/11/2017

Tôm sú nguyên con tươi đông lạnh

China

CK BAC PHONG SINH

DAF

TTR

1.22

     9,480

20/11/2017

Tôm sú lặt đầu EZP tươi đông lạnh

Switzerland

CATLAI OPENPORT

FOB

TTR

3.2

    19,300

20/11/2017

Tôm Sú nguyên con tươi đông lạnh

China

CK BAC PHONG SINH

DAF

TTR

0.89

    11,586

20/11/2017

Tôm Sú nguyên con tươi đông lạnh

China

CK BAC PHONG SINH

DAF

TTR

0.91

     9,931

19/11/2017

Tôm sú tươi nguyên con đông lạnh

China

CK BAC PHONG SINH

DAF

TTR

1.9

     8,730

16/11/2017

Tôm Sú nguyên con đông lạnh

China

CK BAC PHONG SINH

DAF

TTR

2.96

    10,826

 

Nguồn: Số liệu TCHQ

Tin tham khảo