Một số đơn hàng xuất khẩu tôm sú size 6/8 của Việt Nam ngày 15/5-16/5

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Một số đơn hàng xuất khẩu tôm sú size 6/8 của Việt Nam ngày 15/5-16/5

Một số đơn hàng xuất khẩu tôm sú size 6/8 của Việt Nam ngày 15/05-16/05

Ngày

Tên hàng

Thị trường

Cửa khẩu

ĐK GH

PTTT

Lượng, tấn

Đơn giá, $/mt

16/05/2017

Tôm sú tươi nguyên con đông lạnh

China

CK BAC PHONG SINH

DAF

TTR

2.01

    11,687

16/05/2017

Tôm sú tươi nguyên con đông lạnh

China

CK TA LUNG

DAF

TTR

2.65

    10,533

16/05/2017

Tôm sú tươi nguyên con đông lạnh

China

CK BAC PHONG SINH

DAF

TTR

0.24

    10,100

15/05/2017

Tôm sú lặt đầu tươi đông lạnh

Switzerland

CATLAI OPENPORT

FOB

TTR

0.12

    20,200

15/05/2017

Tôm sú PDTO tươi đông lạnh

Switzerland

CATLAI OPENPORT

FOB

TTR

0.06

    20,900

15/05/2017

Tôm sú tươi nguyên con đông lạnh

China

CK BAC PHONG SINH

DAF

TTR

2.20

     9,614

15/05/2017

Tôm sú nguyên con đông lạnh

China

CK BAC PHONG SINH

DAF

TTR

1.70

    10,677

15/05/2017

Tôm sú nguyên con đông lạnh

China

CK BAC PHONG SINH

DAF

TTR

2.13

     9,811

 

Nguồn: Số liệu TCHQ

Tin tham khảo