Một số đơn hàng xuất khẩu tôm sú size 6/8 của Việt Nam ngày 13/4-16/4

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Một số đơn hàng xuất khẩu tôm sú size 6/8 của Việt Nam ngày 13/4-16/4

Một số đơn hàng xuất khẩu tôm sú size 6/8 của Việt Nam ngày 13/04-16/04

Ngày

Tên hàng

Thị trường

Cửa khẩu

ĐK GH

PTTT

Lượng, tấn

Đơn giá, $/mt

16/04/2018

Tôm sú nguyên con tươi đông lạnh

China

CK MONG CAI

DAF

TTR

1.94

    15,029

16/04/2018

Tôm sú nguyên con tươi đông lạnh

China

CK MONG CAI

DAF

TTR

1.13

    13,447

14/04/2018

Tôm sú HLSO đông lạnh

Switzerland

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

TTR

0.64

    18,700

13/04/2018

Tôm sú tươi nguyên con đông lạnh

China

CK BAC PHONG SINH

DAF

TTR

4.28

    11,008

13/04/2018

Tôm Sú nguyên con tươi đông lạnh

China

CK BAC PHONG SINH

DAF

TTR

0.65

    11,794

13/04/2018

Tôm Sú PD đông lạnh

Switzerland

CANG CAT LAI (HCM)

C&F

TTR

0.08

    22,100

13/04/2018

Tôm Sú PD đông lạnh

Switzerland

CANG CAT LAI (HCM)

C&F

TTR

0.13

    22,750

13/04/2018

Tôm sú HOSO tươi đông lạnh

United Kingdom

CANG CAT LAI (HCM)

C&F

TTR

2.83

    12,800

 

Nguồn: Số liệu TCHQ

Tin tham khảo