Một số đơn hàng xuất khẩu tôm sú size 31/40 của Việt Nam ngày 9/11-14/11

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Một số đơn hàng xuất khẩu tôm sú size 31/40 của Việt Nam ngày 9/11-14/11

Một số đơn hàng xuất khẩu tôm sú size 31/40 của Việt Nam ngày 09/11-14/11

Ngày

Tên hàng

Thị trường

Cửa khẩu

ĐK GH

PTTT

Lượng, tấn

Đơn giá, $/mt

14/11/2017

Tôm sú tươi bỏ đầu đông lạnh

China

CK BAC PHONG SINH

DAF

TTR

16.2

    13,081

14/11/2017

Tôm sú PD đông lạnh

Japan

CANG CAT LAI (HCM)

CPT

LC

3.82

    13,420

10/11/2017

Tôm sú CPDTO hấp đông lạnh

Canada

CANG ICD PHUOCLONG 3

C&F

TTR

0.45

    16,740

10/11/2017

Tôm sú PTO hấp đông lạnh

Switzerland

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

TTR

1.3

    27,800

09/11/2017

Tôm sú tươi đông lạnh

Singapore

CANG CAT LAI (HCM)

C&F

LC

0.96

     9,750

09/11/2017

Tôm sú tươi đông lạnh

Singapore

CANG CAT LAI (HCM)

C&F

LC

0.3

     9,600

09/11/2017

Tôm sú tươi bỏ đầu đông lạnh

China

CK MONG CAI

DAF

TTR

4.86

    11,188

09/11/2017

Tôm sú tươi bỏ đầu đông lạnh

China

CK BAC PHONG SINH

DAF

TTR

3.24

    11,339

 

Nguồn: Số liệu TCHQ

Tin tham khảo