Một số đơn hàng xuất khẩu tôm sú size 31/40 của Việt Nam ngày 8/2-14/2

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Một số đơn hàng xuất khẩu tôm sú size 31/40 của Việt Nam ngày 8/2-14/2

Một số đơn hàng xuất khẩu tôm sú size 31/40 của Việt Nam ngày 08/02-14/02

Ngày

Tên hàng

Thị trường

Cửa khẩu

ĐK GH

PTTT

Lượng, tấn

Đơn giá, $/mt

14/02/2017

Tôm sú tươi đông lạnh

Canada

CANG ICD PHUOCLONG 3

CFR

LC

2.81

    17,500

14/02/2017

Tôm sú hấp đông lạnh

Canada

CANG ICD PHUOCLONG 3

CFR

LC

0.77

    21,400

14/02/2017

Tôm sú tươi đông lạnh

Canada

CANG ICD PHUOCLONG 3

CFR

LC

2.55

    15,000

14/02/2017

Tôm sú PTO đông lạnh

Korea (Republic)

CANG VICT

CFR

LC

0.53

    17,850

11/02/2017

Tôm sú tưoi đông lạnh

Czech Republic

CANG CAT LAI (HCM)

CIF

TTR

2.51

     3,600

08/02/2017

Tôm sú PDTO tươi đông lạnh

USA

CATLAI OPENPORT

DDP

TTR

0.31

     8,442

08/02/2017

Tôm sú PD tươi đông lạnh

USA

CATLAI OPENPORT

DDP

TTR

0.22

     8,908

 

Nguồn: Số liệu TCHQ 

Tin tham khảo