Một số đơn hàng xuất khẩu tôm sú size 31/40 của Việt Nam ngày 30/8-3/9
 

Một số đơn hàng xuất khẩu tôm sú size 31/40 của Việt Nam ngày 30/8-3/9

Một số đơn hàng xuất khẩu tôm sú size 31/40 của Việt Nam ngày 30/8-3/9

Ngày

Tên hàng

Thị trường

Cửa khẩu

ĐK GH

PTTT

Lượng, tấn

Đơn giá, $/mt

3/9/2019

Tôm Sú thịt đông lạnh

Taiwan

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

TTR

1.56

       5,000

31/8/2019

Tôm sú hấp PTO đông lạnh

Switzerland

CANG ICD PHUOCLONG 3

CFR

TTR

0.99

       8,700

31/8/2019

Tôm sú PD đông lạnh

HongKong

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

TTR

1.48

       8,000

30/8/2019

Tôm sú không đầu lột vỏ còn đuôi tẩm bột chiên Tempura

Japan

CANG CONT SPITC

CFR

LC

0.60

       9,167

30/8/2019

Tôm sú tươi bỏ đầu đông lạnh

China

CK HOANH MO

DAF

TTR

4.05

       6,041

30/8/2019

Tôm sú bỏ đầu tươi đông lạnh

Canada

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

DP

1.63

       8,921

30/8/2019

Tôm sú HLSO tươi đông lạnh

USA

CANG ICD PHUOCLONG 3

CIF

TTR

0.81

       8,590

 

Nguồn: Số liệu TCHQ

Tin tham khảo