Một số đơn hàng xuất khẩu tôm sú size 31/40 của Việt Nam ngày 28/6-2/7

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Một số đơn hàng xuất khẩu tôm sú size 31/40 của Việt Nam ngày 28/6-2/7

Một số đơn hàng xuất khẩu tôm sú size 31/40 của Việt Nam ngày 28/06-02/07

Ngày

Tên hàng

Thị trường

Cửa khẩu

ĐK GH

PTTT

Lượng, tấn

Đơn giá, $/mt

02/07/2018

Tôm sú thịt đông lạnh

China

CANG CAT LAI (HCM)

C&F

TTR

3.75

    11,400

30/06/2018

Tôm sú tươi PD đông lạnh

Singapore

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

TTR

0.24

    10,500

30/06/2018

Tôm sú tươi PTO đông lạnh

Singapore

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

TTR

0.96

    10,250

29/06/2018

Tôm sú tươi PD đông lạnh

New Zealand

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

DP

0.2

    12,200

29/06/2018

Tôm sú HOSO tươi đông lạnh

New Zealand

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

TTR

0.73

    11,550

29/06/2018

Tôm sú tươi bỏ đầu đông lạnh

China

CK BAC PHONG SINH

DAF

TTR

7.02

     9,147

28/06/2018

Tôm sú PD bỏ đầu, bỏ vỏ, bỏ đuôi đông lạnh

Japan

CANG CAT LAI (HCM)

CPT

LC

5

    13,150

 

Nguồn: Số liệu TCHQ

Tin tham khảo