Một số đơn hàng xuất khẩu tôm sú size 31/40 của Việt Nam ngày 27/7-31/7
 

Một số đơn hàng xuất khẩu tôm sú size 31/40 của Việt Nam ngày 27/7-31/7

Một số đơn hàng xuất khẩu tôm sú size 31/40 của Việt Nam ngày 27/7-31/7

Ngày

Tên hàng

Thị trường

Cửa khẩu

ĐK GH

PTTT

Lượng, tấn

Đơn giá, $/mt

31/07/2019

Tôm sú PD đông lạnh

HongKong

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

TTR

0.59

     12,000

30/07/2019

Tôm Sú đông lạnh

Taiwan

CANG CAT LAI (HCM)

C&F

TTR

0.51

        5,000

28/07/2019

Tôm Sú PD IQF đông lạnh

Singapore

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

TTR

4.50

     10,500

27/07/2019

Tôm sú hấp đông lạnh PTO Ring

Canada

CANG ICD PHUOCLONG 3

CFR

DA

2.74

     19,339

27/07/2019

Tôm sú hấp đông lạnh PTO Ring

Canada

CANG ICD PHUOCLONG 3

CFR

DA

1.63

     19,339

27/07/2019

Tôm sú hấp đông lạnh PTO Ring

Canada

CANG ICD PHUOCLONG 3

CFR

DA

1.62

     19,339

27/07/2019

Tôm sú hấp đông lạnh PTO Ring

Canada

CANG ICD PHUOCLONG 3

CFR

DA

1.38

     19,339

 

Nguồn: Số liệu TCHQ

Tin tham khảo