Một số đơn hàng xuất khẩu tôm sú size 31/40 của Việt Nam ngày 27/10-30/10

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Một số đơn hàng xuất khẩu tôm sú size 31/40 của Việt Nam ngày 27/10-30/10

Một số đơn hàng xuất khẩu tôm sú size 31/40 của Việt Nam ngày 27/10-30/10

Ngày

Tên hàng

Thị trường

Cửa khẩu

ĐK GH

PTTT

Lượng, tấn

Đơn giá, $/mt

30/10/2018

Tôm sú nguyên con đông lạnh

Singapore

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

DA

0.34

        5,400

30/10/2018

Tôm Sú PD IQF đông lạnh

Singapore

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

TTR

4

     11,200

30/10/2018

Tôm sú không đầu lột vỏ còn đuôi tẩm bột chiên Tempura "NB Mới" đông lạnh

Japan

TNHH XNK TAY NAM

C&F

LC

0.6

        9,167

29/10/2018

Tôm su thit tươi đông lạnh

Singapore

TNHH XNK TAY NAM

CFR

TTR

0.8

        9,600

29/10/2018

Tôm su thit tươi đông lạnh

Singapore

TNHH XNK TAY NAM

CFR

TTR

1.6

        9,600

29/10/2018

Tôm sú tươi đông lạnh

Singapore

CANG CAT LAI (HCM)

C&F

TTR

2

        7,650

29/10/2018

Tôm Sú PUD đông lạnh loại B

Taiwan

CANG CAT LAI (HCM)

C&F

TTR

2.16

        7,500

27/10/2018

Tôm sú tươi còn vỏ, bỏ đầu, còn đuôi, xẻ lưng đông lạnh

Canada

C CAI MEP TCIT (VT)

CFR

TTR

0.81

     11,133

 

Nguồn: Số liệu TCHQ

Tin tham khảo