Một số đơn hàng xuất khẩu tôm sú size 31/40 của Việt Nam ngày 24/8-27/8
 

Một số đơn hàng xuất khẩu tôm sú size 31/40 của Việt Nam ngày 24/8-27/8

Một số đơn hàng xuất khẩu tôm sú size 31/40 của Việt Nam ngày 24/8-27/8

Ngày

Tên hàng

Thị trường

Cửa khẩu

ĐK GH

PTTT

Lượng, tấn

Đơn giá, $/mt

27/8/2019

Tôm sú biển nguyên con đông lạnh

Taiwan

CANG CAT LAI (HCM)

C&F

TTR

0.51

       4,900

27/8/2019

Tôm sú tươi bỏ đầu đông lạnh

China

CK MONG CAI

DAF

TTR

4.05

       6,041

26/8/2019

Tôm sú nguyên con luộc đông lạnh

China

CANG CAT LAI (HCM)

C&F

TTR

2.72

       8,680

26/8/2019

Tôm sú thịt đông lạnh

China

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

TTR

2.89

       8,800

26/8/2019

Tôm sú PUD Block tươi đông lạnh

Taiwan

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

TTR

2.98

    11,300

26/8/2019

Tôm sú PUD Block tươi đông lạnh

Taiwan

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

TTR

0.24

    10,170

24/8/2019

Tôm Sú tươi PD đông lạnh

Singapore

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

TTR

0.50

       7,600

 

Nguồn: Số liệu TCHQ

Tin tham khảo