Một số đơn hàng xuất khẩu tôm sú size 31/40 của Việt Nam ngày 23/6-26/6

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Một số đơn hàng xuất khẩu tôm sú size 31/40 của Việt Nam ngày 23/6-26/6

Một số đơn hàng xuất khẩu tôm sú size 31/40 của Việt Nam ngày 23/06-26/06

Ngày

Tên hàng

Thị trường

Cửa khẩu

ĐK GH

PTTT

Lượng, tấn

Đơn giá, $/mt

26/06/2018

Tôm Sú PD đông lạnh

Switzerland

CANG CAT LAI (HCM)

C&F

TTR

2

      9,300

26/06/2018

Tôm Sú PTO luộc đông lạnh

Switzerland

CANG CAT LAI (HCM)

C&F

TTR

0.24

      9,850

25/06/2018

Tôm sú PD tươi đông lạnh

Singapore

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

TTR

4.05

    10,560

25/06/2018

Tôm sú PDTO tươi đông lạnh

Singapore

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

TTR

0.2

    10,360

25/06/2018

Tôm sú PUD đông lạnh

Singapore

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

TTR

0.15

      8,450

25/06/2018

Tôm sú thịt đông lạnh

China

CANG CAT LAI (HCM)

C&F

TTR

4.5

    11,600

23/06/2018

Tôm sú HOSO tươi đông lạnh

France

CANG CAT LAI (HCM)

CIF

TTR

1

      6,500

23/06/2018

Tôm sú không đầu lột vỏ còn đuôi tẩm bột chiên Tempura "NB Mới" đông lạnh

Japan

CANG CAT LAI (HCM)

C&F

LC

1.2

      9,667

 

Nguồn: Số liệu TCHQ

Tin tham khảo