Một số đơn hàng xuất khẩu tôm sú size 31/40 của Việt Nam ngày 18/8-22/8

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Một số đơn hàng xuất khẩu tôm sú size 31/40 của Việt Nam ngày 18/8-22/8

Một số đơn hàng xuất khẩu tôm sú size 31/40 của Việt Nam ngày 18/08-22/08

Ngày

Tên hàng

Thị trường

Cửa khẩu

ĐK GH

PTTT

Lượng, tấn

Đơn giá, $/mt

22/08/2017

Tôm sú PD đông lạnh

Japan

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

TTR

5.13

    13,450

21/08/2017

Tôm sú nguyên con size

Japan

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

TTR

0.5

    11,000

21/08/2017

Tôm sú lột vỏ chừa đuôi

Japan

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

TTR

0.41

    11,660

21/08/2017

Tôm sú lột vỏ thịt

Japan

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

TTR

0.47

    11,840

18/08/2017

Tôm sú PD nhúng đông lạnh

Belgium

CATLAI OPENPORT

CFR

LC

17.5

    19,500

18/08/2017

Tôm sú thịt tươi còn đuôi đông lạnh

China

CK NA LAN

DAF

TTR

0.19

    15,402

18/08/2017

Tôm sú thịt tươi đông lạnh

China

CK NA LAN

DAF

TTR

6.30

    15,103

18/08/2017

Tôm su tuoi đông lạnh

Singapore

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

DP

9.02

     9,700

 

Nguồn: Số liệu TCHQ

Tin tham khảo