Một số đơn hàng xuất khẩu tôm sú size 31/40 của Việt Nam ngày 17/3-21/3

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Một số đơn hàng xuất khẩu tôm sú size 31/40 của Việt Nam ngày 17/3-21/3

Một số đơn hàng xuất khẩu tôm sú size 31/40 của Việt Nam ngày 17/03-21/03

Ngày

Tên hàng

Thị trường

Cửa khẩu

ĐK GH

PTTT

Lượng, tấn

Đơn giá, $/mt

21/03/2017

Tôm sú PUD đông lạnh loại A và AB

Taiwan

CANG CAT LAI (HCM)

C&F

TTR

0.92

    15,450

21/03/2017

Tôm sú PUD đông lạnh loại B

Taiwan

CANG CAT LAI (HCM)

C&F

TTR

0.85

    15,250

20/03/2017

Tôm sú bỏ đầu, xẻ lưng (HLSO EZP) tươi đông lạnh

Canada

ICD TRANSIMEX SG

C&F

LC

3.19

    12,665

20/03/2017

Tôm sú bỏ đầu, lột vỏ, chừa đuôi (PDTO) tươi đông lạnh

Canada

ICD TRANSIMEX SG

C&F

LC

0.93

    13,216

20/03/2017

Tôm sú PD đông lạnh

HongKong

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

TTR

0.94

    15,300

20/03/2017

Tôm sú HOSO đông lạnh

HongKong

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

TTR

0.22

     8,050

17/03/2017

Tôm sú thịt PD đông lạnh

Singapore

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

TTR

0.98

     8,640

17/03/2017

Tôm sú thịt PD đông lạnh

Singapore

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

TTR

0.22

     8,600

 

Nguồn: Số liệu TCHQ 

Tin tham khảo