Một số đơn hàng xuất khẩu tôm sú size 31/40 của Việt Nam ngày 16/9-19/9

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Một số đơn hàng xuất khẩu tôm sú size 31/40 của Việt Nam ngày 16/9-19/9

Một số đơn hàng xuất khẩu tôm sú size 31/40 của Việt Nam ngày 16/09-19/09

Ngày

Tên hàng

Thị trường

Cửa khẩu

ĐK GH

PTTT

Lượng, tấn

Đơn giá, $/mt

19/09/2017

Tôm sú PD tươi đông lạnh

Switzerland

CANG CAT LAI (HCM)

CIF

TTR

2

    10,000

19/09/2017

Tôm sú lặt đầu tươi đông lạnh

Switzerland

CANG ICD PHUOCLONG 3

FOB

TTR

0.5

    10,100

19/09/2017

Tôm su hap đông lạnh

Australia

CANG CAT LAI (HCM)

C&F

TTR

0.45

    11,200

18/09/2017

Tôm sú PDTO hấp đông lạnh

Canada

CANG VICT

CFR

DP

1.32

    17,086

18/09/2017

Tôm sú tươi đông lạnh

Singapore

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

TTR

1

    11,160

18/09/2017

Tôm Sú PUD đông lạnh loại AB

Taiwan

CANG CAT LAI (HCM)

C&F

TTR

0.43

    16,200

17/09/2017

Tôm sú tươi bỏ đầu đông lạnh

China

CK MONG CAI

DAF

TTR

1.94

    12,046

16/09/2017

Tôm sú PD đông lạnh

Singapore

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

LC

9.44

    10,400

 

Nguồn: Số liệu TCHQ

Tin tham khảo