Một số đơn hàng xuất khẩu tôm sú size 31/40 của Việt Nam ngày 16/6-18/6

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Một số đơn hàng xuất khẩu tôm sú size 31/40 của Việt Nam ngày 16/6-18/6

Một số đơn hàng xuất khẩu tôm sú size 31/40 của Việt Nam ngày 16/06-18/06

Ngày

Tên hàng

Thị trường

Cửa khẩu

ĐK GH

PTTT

Lượng, tấn

Đơn giá, $/mt

18/06/2017

Tôm sú PD tươi đông lạnh

Austria

CT KV M.NAM SOTRANS

FOB

TTR

2.04

    13,250

17/06/2017

Tôm sú HOSO tươi đông lạnh

France

CANG CAT LAI (HCM)

CIF

TTR

0.3

     6,550

17/06/2017

Tôm sú thịt tươi đông lạnh

China

CK TA LUNG

DAF

TTR

4.69

    13,200

17/06/2017

Tôm sú PD.IQF tươi đông lạnh

Singapore

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

TTR

3.3

    11,100

16/06/2017

Tôm sú nguyên con tươi đông lạnh

Switzerland

CT KV M.NAM SOTRANS

FOB

TTR

0.18

    12,951

16/06/2017

Tôm sú nguyên con tươi đông lạnh

Switzerland

CT KV M.NAM SOTRANS

FOB

TTR

0.7

    12,951

16/06/2017

Tôm sú PTO hấp xiên que đông lạnh

Switzerland

CT KV M.NAM SOTRANS

FOB

TTR

2.3

    25,100

16/06/2017

Tôm sú HLSO tươi đông lạnh

Canada

CANG ICD PHUOCLONG 3

CIF

LC

0.33

    11,344

 

Nguồn: Số liệu TCHQ

Tin tham khảo