Một số đơn hàng xuất khẩu tôm sú size 31/40 của Việt Nam ngày 16/11-21/11

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Một số đơn hàng xuất khẩu tôm sú size 31/40 của Việt Nam ngày 16/11-21/11

Một số đơn hàng xuất khẩu tôm sú size 31/40 của Việt Nam ngày 16/11-21/11

Ngày

Tên hàng

Thị trường

Cửa khẩu

ĐK GH

PTTT

Lượng, tấn

Đơn giá, $/mt

21/11/2017

Tôm sú tẩm bột đông lạnh

Japan

CATLAI OPENPORT

CPT

LC

4.62

     8,773

21/11/2017

Tôm sú tươi PTO đông lạnh

New Zealand

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

DP

0.2

    13,600

21/11/2017

Tôm su tươi đông lạnh

Singapore

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

TTR

7.06

     9,700

20/11/2017

Tôm sú PDTO hấp đông lạnh

Switzerland

CATLAI OPENPORT

FOB

TTR

1.68

    11,800

18/11/2017

Tôm sú PD tươi đông lạnh

HongKong

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

TTR

1.09

    11,750

17/11/2017

Tôm Sú thịt lột vỏ bỏ đầu còn đuôi (PTO) đông lạnh

HongKong

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

LC

0.4

    11,040

16/11/2017

Tôm sú tươi đông lạnh

Canada

CANG CAT LAI (HCM)

C&F

LC

1.26

    18,600

16/11/2017

Tôm sú hấp đông lạnh

Canada

CANG CAT LAI (HCM)

C&F

LC

3.85

    22,400

 

Nguồn: Số liệu TCHQ

Tin tham khảo