Một số đơn hàng xuất khẩu tôm sú size 31/40 của Việt Nam ngày 15/7-18/7

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Một số đơn hàng xuất khẩu tôm sú size 31/40 của Việt Nam ngày 15/7-18/7

Một số đơn hàng xuất khẩu tôm sú size 31/40 của Việt Nam ngày 15/07-18/07

Ngày

Tên hàng

Thị trường

Cửa khẩu

ĐK GH

PTTT

Lượng, tấn

Đơn giá, $/mt

18/07/2017

Tôm sú PD đông lạnh

HongKong

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

TTR

0.93

    15,500

17/07/2017

Tôm sú đông lạnh XK

Korea (Republic)

CANG CAT LAI (HCM)

C&F

LC

0.54

    16,000

15/07/2017

Tôm sú tươi PD đông lạnh

Singapore

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

TTR

0.24

    14,438

15/07/2017

Tôm sú PDTO hấp đông lạnh

Switzerland

CATLAI OPENPORT

FOB

TTR

0.5

    12,350

15/07/2017

Tôm sú PD tươi đông lạnh

Switzerland

CATLAI OPENPORT

FOB

TTR

0.66

    10,800

15/07/2017

Tôm sú PD tươi đông lạnh

Switzerland

CATLAI OPENPORT

FOB

TTR

0.45

    12,000

15/07/2017

Tôm sú PDTO hấp đông lạnh

Switzerland

CATLAI OPENPORT

FOB

TTR

0.5

    14,600

15/07/2017

Tôm sú PDTO hấp đông lạnh

Switzerland

CATLAI OPENPORT

FOB

TTR

0.87

    12,450

 

Nguồn: Số liệu TCHQ

Tin tham khảo