Một số đơn hàng xuất khẩu tôm sú size 31/40 của Việt Nam ngày 15/5-16/5

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Một số đơn hàng xuất khẩu tôm sú size 31/40 của Việt Nam ngày 15/5-16/5

Một số đơn hàng xuất khẩu tôm sú size 31/40 của Việt Nam ngày 15/05-16/05

Ngày

Tên hàng

Thị trường

Cửa khẩu

ĐK GH

PTTT

Lượng, tấn

Đơn giá, $/mt

16/05/2017

Tôm sú PD tẩm bột đông lạnh

Australia

CATLAI OPENPORT

CFR

TTR

0.8

    10,300

16/05/2017

Tôm sú PTO tẩm bột đông lạnh

Japan

CATLAI OPENPORT

CPT

LC

0.99

     8,409

15/05/2017

Tôm sú PD tươi đông lạnh

Switzerland

CATLAI OPENPORT

FOB

TTR

0.5

    12,000

15/05/2017

Tôm sú tươi lột vỏ, bỏ đầu, còn đuôi, đông lạnh

New Zealand

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

DP

0.27

    13,450

15/05/2017

Tôm sú tươi lột vỏ, bỏ đầu, bỏ đuôi, đông lạnh

New Zealand

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

DP

0.35

    13,750

15/05/2017

Tôm sú PUD đông lạnh loại B

Taiwan

CANG CAT LAI (HCM)

C&F

TTR

1.66

    15,700

15/05/2017

Tôm sú PUD đông lạnh loại A và AB

Taiwan

CANG CAT LAI (HCM)

C&F

TTR

0.57

    15,900

15/05/2017

Tôm sú hấp đông lạnh

China

CK HOANH MO

DAF

TTR

1.05

    10,533

 

Nguồn: Số liệu TCHQ 

Tin tham khảo