Một số đơn hàng xuất khẩu tôm sú size 31/40 của Việt Nam ngày 15/4-18/4

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Một số đơn hàng xuất khẩu tôm sú size 31/40 của Việt Nam ngày 15/4-18/4

Một số đơn hàng xuất khẩu tôm sú size 31/40 của Việt Nam ngày 15/04-18/04

Ngày

Tên hàng

Thị trường

Cửa khẩu

ĐK GH

PTTT

Lượng, tấn

Đơn giá, $/mt

18/04/2017

Tôm sú PD tươi đông lạnh

USA

CATLAI OPENPORT

DDP

TTR

0.38

     8,906

18/04/2017

Tôm sú PD tươi đông lạnh

Singapore

CANG CAT LAI (HCM)

C&F

LC

0.5

     9,950

17/04/2017

Tôm sú PD tươi đông lạnh

Switzerland

CATLAI OPENPORT

FOB

TTR

1.5

    11,800

16/04/2017

Tôm sú PTO hấp đông lạnh

Switzerland

ICD TRANSIMEX SG

FOB

TTR

0.25

    27,800

16/04/2017

Tôm sú PD tươi đông lạnh

Switzerland

ICD TRANSIMEX SG

FOB

TTR

0.4

    18,688

15/04/2017

Tôm sú tươi đông lạnh PD

Netherlands

CANG CAT LAI (HCM)

C&F

LC

3

    10,800

15/04/2017

Tôm sú tươi đông lanh

Czech Republic

CANG CAT LAI (HCM)

CIF

TTR

1.73

     5,400

15/04/2017

Tôm sú PTO hấp xiên que đông lạnh

Switzerland

ICD TRANSIMEX SG

FOB

TTR

1

    25,100

 

Nguồn: Số liệu TCHQ 

Tin tham khảo