Một số đơn hàng xuất khẩu tôm sú size 31/40 của Việt Nam ngày 15/12-18/12

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Một số đơn hàng xuất khẩu tôm sú size 31/40 của Việt Nam ngày 15/12-18/12

Một số đơn hàng xuất khẩu tôm sú size 31/40 của Việt Nam ngày 15/12-18/12

Ngày

Tên hàng

Thị trường

Cửa khẩu

ĐK GH

PTTT

Lượng, tấn

Đơn giá, $/mt

18/12/2017

Tôm sú CPD hấp đông lạnh

Australia

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

TTR

1.15

     1,432

18/12/2017

Tôm sú CPD hấp đông lạnh

Australia

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

TTR

1.54

     1,432

16/12/2017

Tôm sú thịt đông lạnh

Belgium

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

LC

8.96

    20,400

16/12/2017

Tôm sú HLSO đông lạnh

USA

CANG CAT LAI (HCM)

C&F

DA

4.09

    10,683

15/12/2017

Tôm sú tươi đông lạnh

Singapore

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

TTR

4

     8,080

15/12/2017

Tôm sú tươi đông lạnh

Canada

CANG CAT LAI (HCM)

C&F

LC

0.51

    17,500

15/12/2017

Tôm sú hấp đông lạnh

Canada

CANG CAT LAI (HCM)

C&F

LC

2.99

    21,200

15/12/2017

Tôm sú tươi đông lạnh

Canada

CANG CAT LAI (HCM)

C&F

LC

2.27

    14,700

 

Nguồn: Số liệu TCHQ

Tin tham khảo