Một số đơn hàng xuất khẩu tôm sú size 31/40 của Việt Nam ngày 15/10-17/10

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Một số đơn hàng xuất khẩu tôm sú size 31/40 của Việt Nam ngày 15/10-17/10

Một số đơn hàng xuất khẩu tôm sú size 31/40 của Việt Nam ngày 15/10-17/10

Ngày

Tên hàng

Thị trường

Cửa khẩu

ĐK GH

PTTT

Lượng, tấn

Đơn giá, $/mt

17/10/2017

Tôm sú tươi bỏ đầu đông lạnh

China

CK BAC PHONG SINH

DAF

TTR

5.4

    11,646

16/10/2017

Tôm sú tươi đông lạnh

Singapore

CANG CAT LAI (HCM)

C&F

LC

0.04

    15,000

16/10/2017

Tôm sú tươi bỏ đầu đông lạnh

China

CK BAC PHONG SINH

DAF

TTR

6.48

    11,646

16/10/2017

Tôm sú đông lạnh

Singapore

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

DP

0.85

     8,000

16/10/2017

Tôm sú đông lạnh

Singapore

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

DP

0.6

    10,000

16/10/2017

Tôm sú đông lạnh

Singapore

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

DP

1.32

     9,000

15/10/2017

Tôm sú tươi bỏ đầu đông lạnh

China

CK MONG CAI

DAF

TTR

6.48

    11,603

15/10/2017

Tôm sú PD tươi đông lạnh

Switzerland

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

TTR

3.54

    18,688

 

Nguồn: Số liệu TCHQ

Tin tham khảo