Một số đơn hàng xuất khẩu tôm sú size 31/40 của Việt Nam ngày 12/1-16/1

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Một số đơn hàng xuất khẩu tôm sú size 31/40 của Việt Nam ngày 12/1-16/1

Một số đơn hàng xuất khẩu tôm sú size 31/40 của Việt Nam ngày 12/01-16/01

Ngày

Tên hàng

Thị trường

Cửa khẩu

ĐK GH

PTTT

Lượng, tấn

Đơn giá, $/mt

16/01/2018

Tôm sú luộc nguyên con đông lạnh loại I

China

CK TA LUNG

DAF

TTR

2.15

    10,187

16/01/2018

Tôm sú luộc nguyên con đông lạnh loại I

China

CK TA LUNG

DAF

TTR

1.85

    10,187

16/01/2018

Tôm sú luộc nguyên con đông lạnh loại I

China

CK TA LUNG

DAF

TTR

1.15

    10,187

16/01/2018

Tôm sú luộc nguyên con đông lạnh loại II

China

CK TA LUNG

DAF

TTR

0.40

     5,094

15/01/2018

Tôm sú tươi bỏ đầu đông lạnh

China

CK BAC PHONG SINH

DAF

TTR

1.08

    10,564

14/01/2018

Tôm sú tươi bỏ đầu đông lạnh

China

CK BAC PHONG SINH

DAF

TTR

6.97

    10,569

12/01/2018

Tôm sú thịt PD đông lạnh

Germany

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

DA

2.51

     8,250

12/01/2018

Tôm sú tươi bỏ đầu đông lạnh

China

CK MONG CAI

DAF

TTR

6.97

    10,569

 

Nguồn: Số liệu TCHQ

Tin tham khảo