Một số đơn hàng xuất khẩu tôm sú size 31/40 của Việt Nam ngày 11/4-14/4

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Một số đơn hàng xuất khẩu tôm sú size 31/40 của Việt Nam ngày 11/4-14/4

Một số đơn hàng xuất khẩu tôm sú size 31/40 của Việt Nam ngày 11/04-14/04

Ngày

Tên hàng

Thị trường

Cửa khẩu

ĐK GH

PTTT

Lượng, tấn

Đơn giá, $/mt

14/04/2018

Tôm sú hấp PTO đông lạnh

Switzerland

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

TTR

0.75

    10,150

14/04/2018

Tôm sú tươi PD đông lạnh

Switzerland

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

TTR

1

     9,600

14/04/2018

Tôm sú bóc vỏ đông lạnh

China

CANG VICT

C&F

TTR

2.25

    14,200

13/04/2018

Tôm Sú PD đông lạnh

Switzerland

CANG CAT LAI (HCM)

C&F

TTR

0.81

     9,700

13/04/2018

Tôm Sú PTO luộc đông lạnh

Switzerland

CANG CAT LAI (HCM)

C&F

TTR

0.6

    10,150

13/04/2018

Tôm sú thịt đông lạnh

Japan

TANCANG CAIMEP TVAI

CPT

LC

1.16

    12,600

11/04/2018

Tôm sú bóc vỏ đông lạnh

China

CANG CAT LAI (HCM)

C&F

TTR

1.46

    14,200

11/04/2018

Tôm sú bóc vỏ đông lạnh

China

CANG CAT LAI (HCM)

C&F

TTR

1.13

    14,200

 

Nguồn: Số liệu TCHQ

Tin tham khảo