Một số đơn hàng xuất khẩu tôm sú size 26/30 của Việt Nam ngày 9/2-14/2

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Một số đơn hàng xuất khẩu tôm sú size 26/30 của Việt Nam ngày 9/2-14/2

Một số đơn hàng xuất khẩu tôm sú size 26/30 của Việt Nam ngày 09/02-14/02

Ngày

Tên hàng

Thị trường

Cửa khẩu

ĐK GH

PTTT

Lượng, tấn

Đơn giá, $/mt

14/02/2017

Tôm sú PDTO tươi đông lạnh

Canada

CANG ICD PHUOCLONG 3

C&F

TTR

3.04

    15,088

13/02/2017

Tôm sú thịt PD đông lạnh

Singapore

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

TTR

0.6

    10,440

11/02/2017

Tôm sú tươi đông lạnh

Czech Republic

CANG CAT LAI (HCM)

CIF

TTR

4.11

     3,920

11/02/2017

Tôm sú tươi đông lạnh

Singapore

CANG CAT LAI (HCM)

C&F

LC

0.43

    13,440

11/02/2017

Tôm sú tươi đông lạnh

Singapore

CANG CAT LAI (HCM)

C&F

LC

0.32

    15,200

10/02/2017

Tôm sú tẩm bột đông lạnh

Australia

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

TTR

1.5

    10,900

10/02/2017

Tôm sú tẩm bột đông lạnh

Australia

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

TTR

0.45

    10,600

09/02/2017

Tôm sú Nobashi tươi đông lạnh

Japan

CANG VICT

CPT

LC

0.58

    15,417

 

Nguồn: Số liệu TCHQ

Tin tham khảo