Một số đơn hàng xuất khẩu tôm sú size 26/30 của Việt Nam ngày 20/3-21/3

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Một số đơn hàng xuất khẩu tôm sú size 26/30 của Việt Nam ngày 20/3-21/3

Một số đơn hàng xuất khẩu tôm sú size 26/30 của Việt Nam ngày 20/03-21/03

Ngày

Tên hàng

Thị trường

Cửa khẩu

ĐK GH

PTTT

Lượng, tấn

Đơn giá, $/mt

21/03/2017

Tôm sú PUD đông lạnh loại A và AB

Taiwan

CANG CAT LAI (HCM)

C&F

TTR

0.12

    15,800

21/03/2017

Tôm sú tẩm bột đông lạnh

Australia

CANG CAT LAI (HCM)

CPT

LC

0.5

     8,650

20/03/2017

Tôm sú bỏ đầu (HLSO) tươi đông lạnh

Canada

ICD TRANSIMEX SG

C&F

LC

0.87

    14,097

20/03/2017

Tôm sú bỏ đầu, xẻ lưng (HLSO EZP) tươi đông lạnh

Canada

ICD TRANSIMEX SG

C&F

LC

0.23

    14,317

20/03/2017

Tôm sú bỏ đầu, lột vỏ, chừa đuôi (PDTO) tươi đông lạnh

Canada

ICD TRANSIMEX SG

C&F

LC

1.32

    15,088

20/03/2017

Tôm sú PDTO hấp đông lạnh

Australia

CANG VICT

CFR

TTR

1.5

    12,950

20/03/2017

Tôm sú tẩm bột đông lạnh

Australia

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

TTR

0.45

    10,800

20/03/2017

Tôm sú tẩm bột đông lạnh

Australia

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

TTR

1.5

    11,100

 

Nguồn: Số liệu TCHQ

Tin tham khảo