Một số đơn hàng xuất khẩu tôm sú size 26/30 của Việt Nam ngày 2/5-4/5
 

Một số đơn hàng xuất khẩu tôm sú size 26/30 của Việt Nam ngày 2/5-4/5

Một số đơn hàng xuất khẩu tôm sú size 26/30 của Việt Nam ngày 2/5-4/5

Ngày

Tên hàng

Thị trường

Cửa khẩu

ĐK GH

PTTT

Lượng, tấn

Đơn giá, $/mt

04/05/2019

Tôm sú tươi bỏ đầu, lột vỏ, bỏ đuôi đông lạnh

New Zealand

CANG ICD PHUOCLONG 3

CFR

DP

0.24

     12,200

04/05/2019

Tôm sú còn vỏ bỏ đầu chừa đuôi đông lạnh

Switzerland

ICD TRANSIMEX SG

FOB

TTR

2.75

        8,400

04/05/2019

Tôm sú Nobashi đông lạnh (Bỏ đầu, bỏ vỏ, còn đuôi, duỗi thẳng)

Japan

CANG VICT

CPT

LC

0.96

     15,417

04/05/2019

Tôm sú PUD Block tươi đông lạnh-loại 1

Taiwan

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

TTR

0.93

     13,500

04/05/2019

Tôm sú PUD Block tươi đông lạnh-loại 2

Taiwan

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

TTR

0.06

     12,150

03/05/2019

Tôm sú tươi đông lạnh

Finland

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

TTR

0.54

     10,200

03/05/2019

Tôm sú nhúng đông lạnh

Korea (Republic)

CANG CAT LAI (HCM)

CIF

LC

7.5

     14,300

02/05/2019

Tôm sú bỏ đầu tươi đông lạnh

New Zealand

CANG CAT LAI (HCM)

C&F

TTR

0.5

     11,700

 

Nguồn: Số liệu TCHQ

Tin tham khảo