Một số đơn hàng xuất khẩu tôm sú size 26/30 của Việt Nam ngày 19/1-23/1

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Một số đơn hàng xuất khẩu tôm sú size 26/30 của Việt Nam ngày 19/1-23/1

Một số đơn hàng xuất khẩu tôm sú size 26/30 của Việt Nam ngày 19/01-23/01

Ngày

Tên hàng

Thị trường

Cửa khẩu

ĐK GH

PTTT

Lượng, tấn

Đơn giá, $/mt

23/01/2018

Tôm sú PD tươi đông lạnh

Switzerland

CANG ICD PHUOCLONG 3

FOB

TTR

0.7

    14,200

23/01/2018

Tôm sú lột vỏ bỏ đầu chừa đuôi đông lạnh

Switzerland

CANG ICD PHUOCLONG 3

FOB

TTR

2

    10,900

23/01/2018

Tôm sú còn vỏ bỏ đầu chừa đuôi đông lạnh

Switzerland

CANG ICD PHUOCLONG 3

FOB

TTR

1.01

    11,850

22/01/2018

Tôm su bo đau tươi đông lạnh

Sweden

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

TTR

2.71

    13,300

20/01/2018

Tôm sú tươi PDTO đông lạnh

New Zealand

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

TTR

0.99

    14,100

20/01/2018

Tôm sú PD IQF đông lạnh

Singapore

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

TTR

5

    12,550

19/01/2018

Tôm sú HLSO đông lạnh

HongKong

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

TTR

0.54

    12,400

19/01/2018

Tôm sú không đầu còn vỏ xẻ lưng đông lạnh

Belgium

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

LC

9.71

    13,000

 

Nguồn: Số liệu TCHQ

Tin tham khảo