Một số đơn hàng xuất khẩu tôm sú size 26/30 của Việt Nam ngày 18/9-19/9

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Một số đơn hàng xuất khẩu tôm sú size 26/30 của Việt Nam ngày 18/9-19/9

Một số đơn hàng xuất khẩu tôm sú size 26/30 của Việt Nam ngày 18/09-19/09

Ngày

Tên hàng

Thị trường

Cửa khẩu

ĐK GH

PTTT

Lượng, tấn

Đơn giá, $/mt

19/09/2017

Tôm sú PD tươi đông lạnh

Switzerland

CANG ICD PHUOCLONG 3

FOB

TTR

1.5

    13,850

19/09/2017

Tôm sú HLSO đông lạnh

Korea (Republic)

CANG VICT

CFR

LC

1.54

    15,200

19/09/2017

Tôm su hap đông lạnh

Australia

CANG CAT LAI (HCM)

C&F

TTR

2.75

    11,800

19/09/2017

Tôm su hap đông lạnh

Australia

CANG CAT LAI (HCM)

C&F

TTR

2.58

    12,100

19/09/2017

Tôm sú PUD đông lạnh loại A và AB

Taiwan

CANG CAT LAI (HCM)

C&F

TTR

0.06

    16,550

18/09/2017

Tôm sú tươi đông lạnh

Singapore

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

TTR

2.25

    12,960

18/09/2017

Tôm sú tươi đông lạnh

Singapore

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

TTR

0.5

    12,520

18/09/2017

Tôm sú nguyên con tươi đông lạnh

China

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

 

20.16

    12,700

 

Nguồn: Số liệu TCHQ

Tin tham khảo