Một số đơn hàng xuất khẩu tôm sú size 26/30 của Việt Nam ngày 18/8-22/8

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Một số đơn hàng xuất khẩu tôm sú size 26/30 của Việt Nam ngày 18/8-22/8

Một số đơn hàng xuất khẩu tôm sú size 26/30 của Việt Nam ngày 18/08-22/08

Ngày

Tên hàng

Thị trường

Cửa khẩu

ĐK GH

PTTT

Lượng, tấn

Đơn giá, $/mt

22/08/2017

Tôm sú PD đông lạnh

Japan

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

TTR

1.19

    15,050

21/08/2017

Tôm sú nguyên con

Japan

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

TTR

0.75

    13,000

21/08/2017

Tôm sú lột vỏ chừa đuôi

Japan

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

TTR

1.05

    14,110

21/08/2017

Tôm sú lột vỏ thịt

Japan

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

TTR

0.92

    14,290

19/08/2017

Tôm sú còn vỏ bỏ đầu chừa đuôi đông lạnh

Switzerland

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

TTR

0.5

    12,850

18/08/2017

Tôm sú thịt tươi đông lạnh

China

CK NA LAN

DAF

TTR

3.20

    16,299

18/08/2017

Tôm su tuoi đông lạnh

Singapore

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

DP

2.05

    10,600

18/08/2017

Tôm sú lột vỏ bỏ đầu chừa đuôi đông lạnh

Japan

TANCANG CAIMEP TVAI

CPT

LC

1.92

    13,455

 

Nguồn: Số liệu TCHQ

Tin tham khảo