Một số đơn hàng xuất khẩu tôm sú size 26/30 của Việt Nam ngày 17/11-21/11

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Một số đơn hàng xuất khẩu tôm sú size 26/30 của Việt Nam ngày 17/11-21/11

Một số đơn hàng xuất khẩu tôm sú size 26/30 của Việt Nam ngày 17/11-21/11

Ngày

Tên hàng

Thị trường

Cửa khẩu

ĐK GH

PTTT

Lượng, tấn

Đơn giá, $/mt

21/11/2017

Tôm sú tươi PTO đông lạnh

New Zealand

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

DP

0.35

    15,500

21/11/2017

Tôm su tươi đông lạnh

Singapore

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

TTR

1.88

    10,700

20/11/2017

Tôm sú PTO tẩm bột đông lạnh

Japan

CATLAI OPENPORT

CPT

LC

4.78

     9,179

20/11/2017

Tôm sú PDTO hấp đông lạnh

Switzerland

CATLAI OPENPORT

FOB

TTR

0.56

    14,950

20/11/2017

Tôm sú PUD đông lạnh QC Loại B

Taiwan

CANG CAT LAI (HCM)

C&F

TTR

0.27

    16,600

18/11/2017

Tôm sú còn vỏ không đầu đông lạnh

United Kingdom

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

TTR

1.97

    14,600

17/11/2017

Tôm sú PD tươi tẩm tỏi đông lạnh

French Polinesia

CANG CAT LAI (HCM)

C&F

TTR

0.63

    12,200

17/11/2017

Tôm sú PD tươi tẩm tỏi đông lạnh

French Polinesia

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

LC

1.31

    10,550

 

Nguồn: Số liệu TCHQ

Tin tham khảo