Một số đơn hàng xuất khẩu tôm sú size 26/30 của Việt Nam ngày 16/6-20/6

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Một số đơn hàng xuất khẩu tôm sú size 26/30 của Việt Nam ngày 16/6-20/6

Một số đơn hàng xuất khẩu tôm sú size 26/30 của Việt Nam ngày 16/06-20/06

Ngày

Tên hàng

Thị trường

Cửa khẩu

ĐK GH

PTTT

Lượng, tấn

Đơn giá, $/mt

20/06/2017

Tôm sú lột vỏ bỏ đầu chừa đuôi đông lạnh

Switzerland

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

TTR

6.5

    13,250

19/06/2017

Tôm sú tươi PD đông lạnh

Sweden

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

LC

2

    11,100

17/06/2017

Tôm sú thịt tươi đông lạnh

China

CK TA LUNG

DAF

TTR

1.42

    15,107

16/06/2017

Tôm sú PD tươi đông lạnh

Switzerland

CT KV M.NAM SOTRANS

FOB

TTR

2

    27,750

16/06/2017

Tôm sú tươi đông lạnh

Singapore

CANG CAT LAI (HCM)

C&F

TTR

0.7

     9,300

16/06/2017

Tôm sú nguyên con PD tươi đông lạnh

Switzerland

CANG VICT

FOB

TTR

1.44

    11,400

16/06/2017

Tôm sú nguyên con PDTO tươi đông lạnh

Switzerland

CANG VICT

FOB

TTR

2.88

    10,800

 

Nguồn: Số liệu TCHQ

Tin tham khảo