Một số đơn hàng xuất khẩu tôm sú size 26/30 của Việt Nam ngày 15/7-18/7

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Một số đơn hàng xuất khẩu tôm sú size 26/30 của Việt Nam ngày 15/7-18/7

Một số đơn hàng xuất khẩu tôm sú size 26/30 của Việt Nam ngày 15/07-18/07

Ngày

Tên hàng

Thị trường

Cửa khẩu

ĐK GH

PTTT

Lượng, tấn

Đơn giá, $/mt

18/07/2017

Tôm sú lặt đồng còn vỏ HLSO đông lạnh

HongKong

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

TTR

0.42

    14,600

18/07/2017

Tôm sú PDTO

HongKong

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

TTR

0.32

    15,400

17/07/2017

Tôm sú PDTO tươi đông lạnh

Canada

CANG CAT LAI (HCM)

C&F

TTR

2.27

    15,088

15/07/2017

Tôm sú tươi bỏ đầu, bỏ vỏ, bỏ đuôi đông lạnh

Czech Republic

CANG ICD PHUOCLONG 3

CFR

TTR

6

    10,300

15/07/2017

Tôm sú PDTO tươi đông lạnh

Switzerland

CATLAI OPENPORT

FOB

TTR

1.5

    11,200

15/07/2017

Tôm sú PD tươi đông lạnh

Switzerland

CATLAI OPENPORT

FOB

TTR

0.05

    13,450

15/07/2017

Tôm sú PD tươi đông lạnh

Switzerland

CATLAI OPENPORT

FOB

TTR

0.5

    11,400

15/07/2017

Tôm sú tươi bỏ đầu, bỏ vỏ, bỏ đuôi đông lạnh

Czech Republic

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

TTR

6

    10,300

 

Nguồn: Số liệu TCHQ

Tin tham khảo