Một số đơn hàng xuất khẩu tôm sú size 26/30 của Việt Nam ngày 15/4-18/4

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Một số đơn hàng xuất khẩu tôm sú size 26/30 của Việt Nam ngày 15/4-18/4

Một số đơn hàng xuất khẩu tôm sú size 26/30 của Việt Nam ngày 15/04-18/04

Ngày

Tên hàng

Thị trường

Cửa khẩu

ĐK GH

PTTT

Lượng, tấn

Đơn giá, $/mt

18/04/2017

Tôm sú lặt đầu tươi đông lạnh

USA

CATLAI OPENPORT

DDP

TTR

0.729

     9,744

18/04/2017

Tôm sú PD tươi đông lạnh

USA

CATLAI OPENPORT

DDP

TTR

0.281

    10,119

18/04/2017

Tôm sú PD tươi đông lạnh

USA

CATLAI OPENPORT

DDP

TTR

0.957

    10,119

18/04/2017

Tôm sú PDTO tươi đông lạnh

Singapore

CANG CAT LAI (HCM)

C&F

LC

0.2

    10,750

17/04/2017

Tôm sú PDTO tươi đông lạnh

Switzerland

CATLAI OPENPORT

FOB

TTR

1

    12,900

17/04/2017

Tôm sú PTO tẩm bột đông lạnh

Japan

CATLAI OPENPORT

CPT

LC

0.06

     9,821

17/04/2017

Tôm sú PD tươi đông lạnh

Switzerland

CATLAI OPENPORT

FOB

TTR

0.5

    13,100

16/04/2017

Tôm sú PD tươi đông lạnh

Switzerland

ICD TRANSIMEX SG

FOB

TTR

0.48

    27,750

15/04/2017

Tôm sú tươi đông lạnh PD

Netherlands

CANG CAT LAI (HCM)

C&F

LC

1.5

    12,000

 

Nguồn: Số liệu TCHQ

Tin tham khảo