Một số đơn hàng xuất khẩu tôm sú size 26/30 của Việt Nam ngày 14/5-16/5

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Một số đơn hàng xuất khẩu tôm sú size 26/30 của Việt Nam ngày 14/5-16/5

Một số đơn hàng xuất khẩu tôm sú size 26/30 của Việt Nam ngày 14/05-16/05

Ngày

Tên hàng

Thị trường

Cửa khẩu

ĐK GH

PTTT

Lượng, tấn

Đơn giá, $/mt

16/05/2017

Tôm sú PDTO tẩm bột đông lạnh

Australia

CATLAI OPENPORT

CFR

TTR

1

    11,300

16/05/2017

Tôm sú PD tẩm bột đông lạnh

Australia

CATLAI OPENPORT

CFR

TTR

0.8

    11,500

16/05/2017

Tôm sú Nobashi đông lạnh (Bỏ đầu, bỏ vỏ, còn đuôi, duỗi thẳng)

Canada

CANG CAT LAI (HCM)

C&F

TTR

4.46

    14,909

16/05/2017

Tôm sú vỏ bỏ đầu chừa đuôi đông lạnh

Switzerland

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

TTR

1.25

    11,400

16/05/2017

Tôm sú lột vỏ bỏ đầu chừa đuôi đông lạnh

Switzerland

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

TTR

1.25

    13,250

15/05/2017

Tôm sú PD tươi đông lạnh

Switzerland

CATLAI OPENPORT

FOB

TTR

2

    13,000

15/05/2017

Tôm sú tươi lột vỏ, bỏ đầu, bỏ đuôi, đông lạnh

New Zealand

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

DP

0.19

    15,800

14/05/2017

Tôm sú nguyên con đông lạnh

Israel

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

TTR

0.56

    14,300

 

Nguồn: Số liệu TCHQ

Tin tham khảo