Một số đơn hàng xuất khẩu tôm sú size 26/30 của Việt Nam ngày 14/10-17/10

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Một số đơn hàng xuất khẩu tôm sú size 26/30 của Việt Nam ngày 14/10-17/10

Một số đơn hàng xuất khẩu tôm sú size 26/30 của Việt Nam ngày 14/10-17/10

Ngày

Tên hàng

Thị trường

Cửa khẩu

ĐK GH

PTTT

Lượng, tấn

Đơn giá, $/mt

17/10/2017

Tôm sú Nobashi đông lạnh (Bỏ đầu, bỏ vỏ, còn đuôi, duỗi thẳng)

Canada

CANG VICT

C&F

TTR

2.97

    15,455

16/10/2017

Tôm sú tẩm bột đông lạnh

Singapore

CANG CAT LAI (HCM)

C&F

LC

0.07

     8,939

16/10/2017

Tôm sú vỏ tươi đông lạnh

Japan

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

TTR

0.43

    14,000

14/10/2017

Tôm su tươi đông lạnh

Sweden

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

TTR

1.14

    14,800

14/10/2017

Tôm su tươi đông lạnh

Sweden

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

TTR

2.19

    14,200

14/10/2017

Tôm sú lột vỏ bỏ đầu chừa đuôi đông lạnh

Japan

TANCANG CAIMEP TVAI

CPT

LC

0.92

    13,455

14/10/2017

Tôm sú PUD tươi đông lạnh

Taiwan

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

TTR

1.09

    18,200

14/10/2017

Tôm sú thịt PD đông lạnh

Germany

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

DA

1.04

     8,350

 

Nguồn: Số liệu TCHQ

Tin tham khảo