Một số đơn hàng xuất khẩu tôm sú size 26/30 của Việt Nam ngày 13/12-18/12

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Một số đơn hàng xuất khẩu tôm sú size 26/30 của Việt Nam ngày 13/12-18/12

Một số đơn hàng xuất khẩu tôm sú size 26/30 của Việt Nam ngày 13/12-18/12

Ngày

Tên hàng

Thị trường

Cửa khẩu

ĐK GH

PTTT

Lượng, tấn

Đơn giá, $/mt

18/12/2017

Tôm sú CPTO hấp đông lạnh

Australia

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

TTR

1.15

     1,432

16/12/2017

Tôm sú HLSO đông lạnh

USA

CANG CAT LAI (HCM)

C&F

DA

4.09

    12,004

15/12/2017

Tôm sú tươi đông lạnh

Singapore

CANG CAT LAI (HCM)

C&F

TTR

1

    10,900

15/12/2017

Tôm sú tẩm bột đông lạnh

United Kingdom

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

LC

12.95

     9,400

13/12/2017

Tôm sú PD.IQF tươi đông lạnh

HongKong

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

TTR

0.5

    19,050

13/12/2017

Tôm sú tươi đông lạnh

Singapore

CANG CAT LAI (HCM)

C&F

TTR

0.2

    11,600

13/12/2017

Tôm sú PTO tươi đông lạnh

Canada

CATLAI OPENPORT

DDP

TTR

0.12

    15,212

13/12/2017

Tôm sú PTO tươi đông lạnh

Canada

CATLAI OPENPORT

DDP

TTR

1.24

    15,212

 

Nguồn: Số liệu TCHQ

Tin tham khảo