Một số đơn hàng xuất khẩu tôm sú size 26/30 của Việt Nam ngày 12/1-16/1

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Một số đơn hàng xuất khẩu tôm sú size 26/30 của Việt Nam ngày 12/1-16/1

Một số đơn hàng xuất khẩu tôm sú size 26/30 của Việt Nam ngày 12/01-16/01

Ngày

Tên hàng

Thị trường

Cửa khẩu

ĐK GH

PTTT

Lượng, tấn

Đơn giá, $/mt

16/01/2018

Tôm sú luộc nguyên con đông lạnh loại I

China

CK TA LUNG

DAF

TTR

0.11

    11,687

16/01/2018

Tôm sú PTO tẩm bột đông lạnh

Japan

CATLAI OPENPORT

CPT

LC

3.80

     8,571

15/01/2018

Tôm sú tươi bỏ đầu đông lạnh

China

CK BAC PHONG SINH

DAF

TTR

0.75

    11,636

14/01/2018

Tôm sú tươi bỏ đầu đông lạnh

China

CK BAC PHONG SINH

DAF

TTR

2.41

    11,795

12/01/2018

Tôm sú vỏ đông lạnh

Germany

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

DA

1.15

     8,100

12/01/2018

Tôm sú thịt PD đông lạnh

Germany

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

DA

6.24

     8,950

12/01/2018

Tôm sú tươi bỏ đầu đông lạnh

China

CK MONG CAI

DAF

TTR

2.41

    11,795

12/01/2018

Tôm sú nguyên con

Singapore

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

TTR

0.33

     8,590

 

Nguồn: Số liệu TCHQ

Tin tham khảo