Một số đơn hàng xuất khẩu tôm sú size 21/25 của Việt Nam ngày 4/4-10/4

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Một số đơn hàng xuất khẩu tôm sú size 21/25 của Việt Nam ngày 4/4-10/4

Một số đơn hàng xuất khẩu tôm sú size 21/25 của Việt Nam ngày 04/04-10/04

Ngày

Tên hàng

Thị trường

Cửa khẩu

ĐK GH

PTTT

Lượng, tấn

Đơn giá, $/mt

10/04/2018

Tôm sú bỏ đầu lột vỏ bỏ đuôi (PD) tươi đông lạnh

Austria

CANG ICD PHUOCLONG 3

FOB

TTR

1.9

    12,300

10/04/2018

Tôm sú nguyên con tươi đông lạnh

HongKong

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

LC

0.7

     8,900

10/04/2018

Tôm sú nguyên con (HOSO) tươi đông lạnh

Austria

CANG ICD PHUOCLONG 3

FOB

TTR

0.91

    10,950

07/04/2018

Tôm sú thịt đông lạnh

HongKong

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

TTR

0.86

    13,000

07/04/2018

Tôm sú thịt tươi đông lạnh

China

CK BAC PHONG SINH

DAF

TTR

0.17

    15,443

06/04/2018

Tôm sú thịt tươi đông lạnh

China

CK HOANH MO

DAF

TTR

0.17

    15,443

06/04/2018

Tôm sú lột vỏ bỏ đầu chừa đuôi đông lạnh

Japan

TANCANG CAIMEP TVAI

CPT

LC

1.02

    15,686

04/04/2018

Tôm sú PDTO tươi đông lanh

Switzerland

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

TTR

2.75

    13,500

 

Nguồn: Số liệu TCHQ

Tin tham khảo