Một số đơn hàng xuất khẩu tôm sú size 21/25 của Việt Nam ngày 4/3-5/3

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Một số đơn hàng xuất khẩu tôm sú size 21/25 của Việt Nam ngày 4/3-5/3

Một số đơn hàng xuất khẩu tôm sú size 21/25 của Việt Nam ngày 4/3-5/3

Ngày

Tên hàng

Thị trường

Cửa khẩu

ĐK GH

PTTT

Lượng, tấn

Đơn giá, $/mt

05/03/2019

Tôm sú hấp lột vỏ, bỏ đầu, còn đuôi đông lạnh

USA

CANG CAT LAI (HCM)

CIF

TTR

14.52

     13,779

05/03/2019

Tôm sú tươi đông lạnh PTO

Canada

CANG ICD PHUOCLONG 3

CFR

TTR

1.48

     11,905

05/03/2019

Tôm sú tươi đông lạnh PTO

Canada

CANG ICD PHUOCLONG 3

CFR

TTR

3.06

     11,905

04/03/2019

Tôm sú tươi HLSO đông lạnh

Switzerland

CANG ICD PHUOCLONG 3

CFR

TTR

1.48

        8,600

04/03/2019

Tôm sú tươi PD đông lạnh

Switzerland

CANG ICD PHUOCLONG 3

CFR

TTR

0.55

        9,550

04/03/2019

Tôm sú tươi PD đông lạnh

Switzerland

CANG ICD PHUOCLONG 3

CFR

TTR

1

     11,050

04/03/2019

Tôm sú tươi HLSO đông lạnh

Switzerland

CANG ICD PHUOCLONG 3

CFR

TTR

0.98

        8,800

04/03/2019

Tôm sú hấp lột vỏ, bỏ đầu, còn đuôi đông lạnh

Canada

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

TTR

7.62

     18,641

 

Nguồn: Số liệu TCHQ

Tin tham khảo