Một số đơn hàng xuất khẩu tôm sú size 21/25 của Việt Nam ngày 29/6-2/7
 

Một số đơn hàng xuất khẩu tôm sú size 21/25 của Việt Nam ngày 29/6-2/7

Một số đơn hàng xuất khẩu tôm sú size 21/25 của Việt Nam ngày 29/6-2/7

Ngày

Tên hàng

Thị trường

Cửa khẩu

ĐK GH

PTTT

Lượng, tấn

Đơn giá, $/mt

02/07/2019

Tôm sú tươi đông lạnh

Japan

CANG CAT LAI (HCM)

CPT

LC

8.65

     11,500

01/07/2019

Tôm sú đông lạnh IQF

Taiwan

CANG CAT LAI (HCM)

C&F

TTR

0.05

        4,400

01/07/2019

Tôm sú HLSO tươi đông lạnh

Philippines

CANG CAT LAI (HCM)

CIF

TTR

0.22

     11,450

29/06/2019

Tôm sú bỏ đầu tươi đông lạnh

Japan

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

LC

3.06

     11,300

29/06/2019

Tôm sú thịt đông lạnh AB

Taiwan

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

TTR

0.18

     12,750

29/06/2019

Tôm sú Nobashi đông lạnh (Bỏ đầu, bỏ vỏ, còn đuôi, duỗi thẳng)

Japan

CANG VICT

CPT

LC

1.96

     12,867

29/06/2019

Tôm sú bỏ đầu tươi đông lạnh

Canada

CANG CAT LAI (HCM)

CIF

LC

3.11

     10,903

29/06/2019

Tôm sú bỏ đầu tươi đông lạnh

Canada

CANG CAT LAI (HCM)

CIF

LC

1.95

     11,123

 

Nguồn: Số liệu TCHQ

Tin tham khảo