Một số đơn hàng xuất khẩu tôm sú size 21/25 của Việt Nam ngày 29/12-31/12
 

Một số đơn hàng xuất khẩu tôm sú size 21/25 của Việt Nam ngày 29/12-31/12

Một số đơn hàng xuất khẩu tôm sú size 21/25 của Việt Nam ngày 29/12-31/12

Ngày

Tên hàng

Thị trường

Cửa khẩu

ĐK GH

PTTT

Lượng, tấn

Đơn giá, $/mt

31/12/2018

Tôm sú Nobashi đông lạnh (Bỏ đầu, bỏ vỏ, còn đuôi, duỗi thẳng)

Japan

TANCANG CAIMEP TVAI

CPT

LC

5.26

     11,429

31/12/2018

Tôm sú hấp lột vỏ, bỏ đầu, còn đuôi, có nước sốt đông lạnh

Canada

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

TTR

7.65

     18,641

31/12/2018

Tôm sú bỏ đầu tươi đông lạnh

HongKong

CANG CAT LAI (HCM)

C&F

TTR

12

        2,930

31/12/2018

Tôm sú tươi bỏ đầu đông lạnh

China

CK BAC PHONG SINH

DAF

TTR

0.30

        7,552

29/12/2018

Tôm sú nguyên con tươi đông lạnh

Guam

CANG VICT

FOB

TTR

1.11

     12,225

29/12/2018

Tôm sú bỏ đầu tươi đông lạnh

Guam

CANG VICT

FOB

TTR

0.36

     12,555

29/12/2018

Tôm sú bỏ đầu tươi đông lạnh

USA

CANG ICD PHUOCLONG 3

CIF

TTR

1.21

     13,877

29/12/2018

Tôm sú PTO hấp đông lạnh

USA

CANG ICD PHUOCLONG 3

CIF

TTR

0.91

     15,749

 

Nguồn: Số liệu TCHQ

Tin tham khảo