Một số đơn hàng xuất khẩu tôm sú size 21/25 của Việt Nam ngày 29/12-2/1

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Một số đơn hàng xuất khẩu tôm sú size 21/25 của Việt Nam ngày 29/12-2/1

Một số đơn hàng xuất khẩu tôm sú size 21/25 của Việt Nam ngày 29/12-02/01

Ngày

Tên hàng

Thị trường

Cửa khẩu

ĐK GH

PTTT

Lượng, tấn

Đơn giá, $/mt

02/01/2018

Tôm sú PUD đông lạnh

Taiwan

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

TTR

0.10

    18,500

31/12/2017

Tôm sú hấp PTO đông lạnh

Australia

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

DA

1.8

    16,510

30/12/2017

Tôm sú PTO tươi đông lạnh

Canada

CATLAI OPENPORT

CIF

LC

4.42

    14,550

30/12/2017

Tôm sú PTO tươi đông lạnh

Canada

CATLAI OPENPORT

CIF

LC

2.95

    14,440

29/12/2017

Tôm sú HLSO đông lạnh

Korea (Republic)

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

DA

1.12

    16,100

29/12/2017

Tôm sú không đầu còn vỏ xẻ lưng đông lạnh

Belgium

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

LC

4.03

    14,800

29/12/2017

Tôm sú PDTO tươi đông lạnh

Singapore

CATLAI OPENPORT

CFR

TTR

1

    10,150

29/12/2017

Tôm sú vỏ không đầu tươi đông lạnh

France

CATLAI OPENPORT

CFR

TTR

7.02

    13,750

 

Nguồn: Số liệu TCHQ

Tin tham khảo