Một số đơn hàng xuất khẩu tôm sú size 21/25 của Việt Nam ngày 29/10-30/10
 

Một số đơn hàng xuất khẩu tôm sú size 21/25 của Việt Nam ngày 29/10-30/10

Một số đơn hàng xuất khẩu tôm sú size 21/25 của Việt Nam ngày 29/10-30/10

Ngày

Tên hàng

Thị trường

Cửa khẩu

ĐK GH

PTTT

Lượng, tấn

Đơn giá, $/mt

30/10/2018

Tôm sú nguyên con đông lạnh

Singapore

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

DA

0.92

        6,600

30/10/2018

Tôm sú bỏ đầu lột vỏ bỏ đuôi (PD) tươi đông lạnh

China

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

TTR

0.8

     17,650

30/10/2018

Tôm sú không đầu lột vỏ còn đuôi tẩm bột chiên Tempura "NB Mới" đông lạnh

Japan

TNHH XNK TAY NAM

C&F

LC

0.43

        8,837

29/10/2018

Tôm su thit tươi đông lạnh

Singapore

TNHH XNK TAY NAM

CFR

TTR

0.39

     12,400

29/10/2018

Tôm su thit tươi đông lạnh

Singapore

TNHH XNK TAY NAM

CFR

TTR

0.39

     12,400

29/10/2018

Tôm sú nguyên con luộc đông lạnh

China

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

KC

3.32

        9,630

29/10/2018

Tôm sú tươi bỏ đầu, lột vỏ, còn đuôi đông lạnh

Canada

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

LC

1.81

     12,566

29/10/2018

Tôm sú tươi còn vỏ, bỏ đầu, còn đuôi, xẻ lưng đông lạnh

Canada

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

LC

1.09

     12,015

 

Nguồn: Số liệu TCHQ

Tin tham khảo